Hvad siger vores kunder om Kaffeblomsten ved Helena - læs Google anbefalinger eller Facebook anbefalinger såvel Flower Delivery anbefalinger

Fortrydelsesret

Ifølge Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2 gælder fortrydelsesretten ikke for:

Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt.

Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til køberens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en sælger, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter.

KØBER HAR DERFOR IKKE FORTRYDELSESRET VED KØB HOS KAFFEBLOMSTEN VED HELENA hvis der ved modtagelse ikke kan påvises direkte defekt (knækkede eller visne blomster) det påhviler modtager at kontrollere dette umildbart efter modtagelsen og tilkendegive eventuelle fejl og mangler ved direkte kontakt på mobil 53637127.

Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

Leveringsbetingelser

Køber er indforstået med, at ordren stilles på adressen, hvis modtageren ikke er hjemme hvis dette er afkrydset som tilladt.

Hvis modtageren bor i etageejendom eller lignende, hvor hoveddøren er låst, vil Kaffeblomsten ved Helena´s bud forsøge at kontakte andre i ejendommen med henblik på at få adgang. Hvis dette ikke er muligt, stilles ordren foran døren ind til ejendommen hvis dette er afkydset som tilladt.

Ved levering til virksomheder, sygehuse o. lign. leveres buketten til hoved receptionen / informationen. Det påhviler køber at sikre, at buketten kan afleveres i receptionen. Nægtes modtagelsen i receptionen, tager Kaffeblomsten ved Helena´s bud buketten med retur og kontakter afsender for at aftale nærmere om genlevering af buketten 1-2 leveringsdage senere.

Er der fejl eller mangler i adressen, eksempelvis manglende firmanavn, husnummer, etage, afdeling samt stue på sygehus, vil produktet blive taget med retur og vil blive genkørt. Genkørsel kan i nogle tilfælde først ske 1-2 leveringsdage senere. Ved fejl i postnummer kan buketten ikke leveres samme dag, men vil bliver genkørt op til 1-2 leveringsdage senere.