To-go Vare


Disse vare kan bestilles og enten bringes ud eller sendes.

Ønskes de afhentet udenfor åbningstid sker dette i udstillingen med reserveret skilt på (bemærk dette er mod egen risiko og mod forudbetaling).

Varer

These items can be ordered and either brought out or sent.

If you want them picked up outside opening hours, this is done in the exhibition with a reserved sign on it (note that this is at your own risk and against prepayment)